Corporate Wellness

Klucz do Lepszej Produktywności i Zdrowia Pracowników

W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie biznesu, gdzie konkurencja jest zacięta, a tempo pracy nieustannie rośnie, zdrowie i dobre samopoczucie pracowników stały się kluczowymi elementami sukcesu każdej organizacji. Coraz więcej firm zdaje sobie sprawę, że inwestowanie w dobrostan swoich pracowników nie jest już tylko gestem dobrej woli, ale strategiczną decyzją wpływającą na całościową wydajność i kulturę organizacji. W tym kontekście pojawia się pojęcie „corporate wellness”, które w ostatnich latach zyskało znaczenie wśród liderów biznesowych na całym świecie. Podobnego znaczenia w ostatnich latach nabrało pojęcie Bio-Hacking.

Corporate Wellness

Corporate wellness odnosi się do programów i inicjatyw wdrożonych przez organizacje w celu poprawy zdrowia, dobrego samopoczucia i ogólnej jakości życia swoich pracowników. Nie ogranicza się ono wyłącznie do aspektów fizycznych, takich jak ćwiczenia czy dieta, ale obejmuje również zdrowie psychiczne, emocjonalne oraz społeczne. Wdrażając te programy, firmy mają na celu nie tylko zmniejszenie chorobowości i absencji, ale także zwiększenie zaangażowania, produktywności i lojalności pracowników.

Koncepcja Wellness

Koncepcja wellness w miejscu pracy ewoluowała znacząco od jej początków. W przeszłości programy te często skupiały się głównie na podstawowych aspektach zdrowia fizycznego, takich jak walka z otyłością czy zapobieganie chorobom związanym z trybem życia. Obecnie jednak, w dobie rosnącej świadomości na temat znaczenia zdrowia psychicznego i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, programy wellness stają się coraz bardziej kompleksowe. Obejmują one wiele działań, od programów fitness i dietetycznych, przez wsparcie psychologiczne, po elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej oraz zapewnienie pracownikom nowoczesnych urządzeń wellness np. aplikator pola elektromagnetycznego KLOUD firmy Centropix czy najmniejszy PEMF BUBBLE.

Ponadto, obecny nacisk na corporate wellness jest również odzwierciedleniem zmiany w percepcji roli pracodawcy. Firmy zaczynają rozumieć, że są one nie tylko miejscem pracy, ale również społecznością, w której pracownicy spędzają znaczną część swojego życia. Dlatego też odpowiedzialność za wspieranie zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników staje się integralną częścią etosu korporacyjnego.

W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom i składnikom programów corporate wellness, ich korzyściom dla pracowników i pracodawców, a także przykładom firm, które odniosły sukces dzięki wdrożeniu tych inicjatyw. Zbadamy również, jak te programy ewoluowały i jak mogą się dalej rozwijać, aby sprostać wyzwaniom nowoczesnego miejsca pracy.

Początki Programów Wellness w Miejscu Pracy

Historia corporate wellness sięga lat 70. XX wieku, kiedy to pierwsze programy wellness zostały wprowadzone głównie jako reakcja na rosnące koszty opieki zdrowotnej. W tym okresie programy te skupiały się przede wszystkim na zapobieganiu chorobom i promowaniu zdrowia fizycznego wśród pracowników. Na przykład, w 1979 roku, firma Johnson & Johnson wprowadziła swój program „Live for Life”, który jest uważany za jeden z pierwszych kompleksowych programów corporate wellness. Program ten koncentrował się na edukacji zdrowotnej, fitnessie i zarządzaniu stresem.

Biohacking aktywacja molekularna kloud dom spokój

Ewolucja i Rozwój

W latach 80. i 90. corporate wellness zaczął zyskiwać na popularności. Firmy zaczęły dostrzegać korzyści płynące z inwestycji w zdrowie pracowników, takie jak zmniejszenie absencji, poprawa wydajności i obniżenie kosztów opieki zdrowotnej. W tym czasie programy wellness zaczęły obejmować szerszy zakres działań, w tym kampanie antynikotynowe, programy dietetyczne i screeningi zdrowotne.

Nadejście XXI wieku

Wraz z nadejściem XXI wieku, świadomość znaczenia zdrowia psychicznego i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym zaczęła rosnąć. Firmy takie jak Google i Apple stały się pionierami w wprowadzaniu innowacyjnych programów wellness, które obejmowały nie tylko zdrowie fizyczne, ale także wsparcie psychologiczne, elastyczne godziny pracy i przestrzenie do relaksu (w takich pomieszczeniach znajdują się urządzenia wellness np aplikatory pola elektromagnetycznego KLOUD jak również cała przestrzeń zabezpieczona jest przed działaniem szkodliwego e-smog za pomocą urządzeń COCOON firmy Centropix).

Nowoczesne podejście do Corporate Wellness

Obecnie corporate wellness jest postrzegany jako holistyczne podejście do zdrowia pracowników. Firmy takie jak Salesforce i Microsoft wdrażają programy, które obejmują nie tylko zdrowie fizyczne, ale również aspekty psychiczne, emocjonalne i społeczne. Programy te często zawierają dostęp do terapii i wsparcia psychologicznego, programy budowania zespołu, inicjatywy promujące równowagę między życiem zawodowym a prywatnym oraz polityki promujące zrównoważone praktyki pracy.

Ewolucja corporate wellness odzwierciedla zmieniające się podejście do pracy i roli pracodawcy w życiu pracowników. Z początkowych programów skupiających się na zdrowiu fizycznym, ewoluowały one do kompleksowych strategii obejmujących szerokie spektrum potrzeb zdrowotnych i dobrego samopoczucia pracowników. Dzisiejsze programy wellness są świadectwem zrozumienia przez firmy, że inwestowanie w zdrowie i dobrostan pracowników przekłada się na długoterminowe korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla całej organizacji.

Kluczowe Komponenty Programów Corporate Wellness

1. Programy Zdrowotne

Programy zdrowotne są podstawą większości inicjatyw corporate wellness. Skupiają się one na promowaniu aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania oraz regularnych badań zdrowotnych. Na przykład, Google oferuje swoim pracownikom dostęp do siłowni na miejscu oraz organizuje warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania. Apple z kolei zapewnia swoim pracownikom programy fitness, które obejmują szeroki zakres aktywności, od jogi po sztuki walki, pomagając w utrzymaniu aktywności fizycznej i zdrowia.

2. Wsparcie Psychiczne

Zdrowie psychiczne pracowników stało się kluczowym elementem programów wellness. Firmy takie jak Salesforce oferują dostęp do poradnictwa psychologicznego oraz programów wsparcia dla pracowników. Microsoft z kolei wprowadził programy mindfulness i medytacji, aby pomóc pracownikom radzić sobie ze stresem i poprawić ich zdrowie psychiczne.

3. Elastyczność Pracy

Elastyczność pracy, w tym możliwość pracy zdalnej, stała się istotnym komponentem corporate wellness, umożliwiając pracownikom lepsze zarządzanie ich czasem i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Dell jest przykładem firmy, która oferuje elastyczne opcje pracy, pozwalając pracownikom na wybór godzin pracy i możliwość pracy z domu.

4. Edukacja i Świadomość

Edukacja na temat zdrowia i dobrego samopoczucia odgrywa ważną rolę w programach wellness. Adobe na przykład oferuje regularne seminaria i warsztaty, które edukują pracowników na temat różnych aspektów zdrowia, w tym zarządzania stresem i odżywiania. Centropix propaguje zdrowy tryb życia, poprzez połączenie life balance i nowoczesnych technologi.

5. Programy Antystresowe

Techniki radzenia sobie ze stresem, takie jak joga, medytacja i mindfulness, stały się popularnym elementem programów wellness. Intel, na przykład, oferuje swoim pracownikom regularne zajęcia z jogi i medytacji w celu zmniejszenia stresu i poprawy ogólnego samopoczucia.

new holistic balance centropix wellbeing corporate life zdrowie corporate

6. Ocena Ryzyka Zdrowotnego i Monitorowanie

Regularne oceny zdrowotne i monitorowanie stanu zdrowia to kolejny ważny element. BP wprowadziła programy, które pozwalają pracownikom na regularne sprawdzanie ich stanu zdrowia, w tym pomiar ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu.

7. Inicjatywy Społeczne i Team Building

Działania grupowe i społeczne, które promują integrację i dobre samopoczucie, są ważną częścią programów wellness. Zappos słynie ze swojego podejścia do kultury korporacyjnej, organizując regularne wydarzenia team buildingowe i społeczne aktywności, które wzmacniają więzi między pracownikami.

8. Polityki Zdrowotne w Miejscu Pracy

Wprowadzanie zdrowych przekąsek, ergonomicznych mebli i zapewnienie odpowiednich warunków pracy to przykłady, jak firmy mogą bezpośrednio wpływać na dobrostan pracowników. Amazon, na przykład, inwestuje w ergonomiczne rozwiązania w miejscu pracy, aby zapewnić pracownikom komfort i zmniejszyć ryzyko kontuzji.

Korzyści z Programów Corporate Wellness

W ostatnich dekadach corporate wellness zyskał na znaczeniu, stając się kluczowym elementem strategii biznesowej wielu firm. Skutecznie wdrożone programy wellness przynoszą wymierne korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Od poprawy zdrowia fizycznego i psychicznego po zwiększenie produktywności i satysfakcji z pracy, korzyści te mają szeroki zasięg i wpływają na różne aspekty życia zawodowego i prywatnego pracowników.

Korzyści dla Pracowników

 • Poprawa Zdrowia Fizycznego i Psychicznego: Programy wellness często skupiają się na promowaniu zdrowego stylu życia, co może prowadzić do zmniejszenia ryzyka chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca typu 2, choroby serca, czy otyłość. Ponadto, wsparcie psychiczne oferowane w ramach tych programów może pomóc w zmniejszeniu poziomu stresu i poprawie ogólnego zdrowia psychicznego.
 • Zwiększona Świadomość Zdrowotna: Edukacja zdrowotna i dostęp do informacji zdrowotnych pomagają pracownikom lepiej zrozumieć swoje potrzeby zdrowotne i zachęcają do podjęcia prozdrowotnych decyzji.
 • Poprawa Samopoczucia i Morale: Programy wellness mają również pozytywny wpływ na samopoczucie ogólne, co przekłada się na większe zadowolenie z pracy i lepsze relacje w miejscu pracy.

Korzyści dla Pracodawców

 • Zwiększona Produktywność: Zdrowi pracownicy są zazwyczaj bardziej produktywni. Badanie przeprowadzone przez Brigham Young University wykazało, że pracownicy, którzy jedzą zdrowo, są 25% bardziej skłonni do wyższej wydajności w pracy, a ci, którzy ćwiczą przez co najmniej 30 minut, trzy razy w tygodniu, mają o 15% większą wydajność.

 • Zmniejszenie Absencji i Obniżenie Kosztów Opieki Zdrowotnej: Programy wellness mogą znacząco zmniejszyć absencję związaną ze zdrowiem oraz koszty opieki zdrowotnej. Według raportu Willis Towers Watson, firmy z efektywnymi programami wellness odnotowują do 8% mniej nieobecności chorobowych.
 • Poprawa Lojalności i Retencji Pracowników: Firmy, które inwestują w dobrostan pracowników, często doświadczają wyższego poziomu lojalności i niższej rotacji pracowników. Pracownicy cenią pracodawców, którzy dbają o ich dobrostan, co przekłada się na dłuższy czas pracy w danej firmie.

Statystyki i Badania

 • Według badań przeprowadzonych przez National Business Group on Health, 67% pracowników z dostępem do programów wellness czuje się bardziej zaangażowanych i zadowolonych z pracy.
 • Raport „The State of Workplace Well-being” wykazał, że 70% pracodawców uważa programy wellness za skuteczne w przyciąganiu i utrzymywaniu talentów.
kloud corporate wellness balance life bio hacking

Analiza Wpływu Wellness na Miejsce Pracy

Programy wellness wpływają na miejsce pracy na wiele sposobów. Po pierwsze, poprawiają one atmosferę i kulturę w miejscu pracy, tworząc środowisko bardziej wspierające i pozytywne. Po drugie, przyczyniają się do zmniejszenia stresu i wypalenia zawodowego, co jest szczególnie ważne w szybko zmieniającym się świecie biznesu. Po trzecie, wdrażanie tych programów może przyczynić się do wizerunku firmy jako odpowiedzialnego pracodawcy, co z kolei może przyciągnąć lepsze talenty i zwiększyć konkurencyjność firmy.

Corporate wellness to nie tylko moda czy dodatkowy benefit dla pracowników; to strategiczna inwestycja, która może przynieść znaczące korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Poprzez promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia, firmy mogą zbudować bardziej produktywną, zaangażowaną i lojalną siłę roboczą, jednocześnie zmniejszając koszty związane z absencjami i opieką zdrowotną. W obecnym środowisku biznesowym, gdzie dobrostan pracownika jest coraz bardziej ceniony, corporate wellness staje się kluczowym elementem sukcesu organizacji.

Studia Przypadków: Skuteczne Wdrożenie Programów Corporate Wellness

W tej sekcji przyjrzymy się konkretnym przykładom firm, które skutecznie wdrożyły programy corporate wellness, i zbadamy, jak te inicjatywy wpłynęły na ich pracowników i ogólną kulturę organizacyjną.

wynajem-kloud-poznan-1

Przypadek 1: Google – Holistyczne podejście do wellness

Opis Programu:

Google jest znane z innowacyjnego podejścia do wellness, które obejmuje szeroki zakres działań, od zdrowia fizycznego po wsparcie psychiczne. Firma oferuje na miejscu siłownie, zajęcia z jogi, a także dostęp do zdrowych posiłków. Dodatkowo, Google skupia się na zdrowiu psychicznym, oferując programy mindfulness i wsparcia psychologicznego.

Wpływ na Pracowników:

Według wypowiedzi pracowników, program wellness Google pomógł im w utrzymaniu zdrowego balansu między życiem zawodowym a prywatnym. Pracownicy zgłaszali również zmniejszenie stresu i poprawę ogólnego samopoczucia.

Wywiad z Menadżerem:

Menadżer ds. wellness w Google stwierdził, że kluczem do sukcesu jest indywidualne podejście do potrzeb każdego pracownika i ciągłe dostosowywanie programów do zmieniających się warunków i oczekiwań.

Przypadek 2: Johnson & Johnson – Pionierzy Corporate Wellness

Opis Programu:

Johnson & Johnson była jedną z pierwszych firm, która wprowadziła program wellness. Ich program skupia się na promowaniu zdrowego stylu życia, zapobieganiu chorobom i zarządzaniu stresem. Firma oferuje regularne badania zdrowotne, warsztaty dotyczące zarządzania stresem i programy fitness.

Wpływ na Pracowników:

Badania przeprowadzone wśród pracowników Johnson & Johnson wykazały, że programy wellness przyczyniły się do znacznego spadku ryzyka przewlekłych chorób oraz ogólnego poprawienia stanu zdrowia.

Wywiad z Pracownikiem:

Jeden z pracowników Johnson & Johnson wyraził, że program wellness pomógł mu w osiągnięciu lepszego zdrowia fizycznego i psychicznego, a regularne kontrole i wsparcie ze strony firmy były dla niego motywujące.

Przypadek 3: Zappos – Kultura Wellness i Zadowolenie Pracowników

Opis Programu:

Zappos słynie ze swojej unikalnej kultury korporacyjnej, w której wellness jest integralną częścią. Firma oferuje programy team buildingowe, zajęcia fitness i wsparcie zdrowia psychicznego.

Wpływ na Pracowników:

Pracownicy Zappos często podkreślają, jak ważne jest dla nich wsparcie ze strony firmy i jak pozytywnie wpłynęło to na ich zaangażowanie w pracy i ogólne samopoczucie.

Wywiad z Menadżerem:

Menadżer ds. zasobów ludzkich w Zappos podkreślił, że kluczem do sukcesu ich programu wellness jest tworzenie kultury, w której pracownicy czują się wartościowi i wspierani zarówno w aspektach zawodowych, jak i osobistych.

Przypadek 4: Salesforce – Skupienie na Zdrowiu Psychicznym

Opis Programu:

Salesforce wyróżnia się na tle innych firm poprzez silne skupienie na zdrowiu psychicznym swoich pracowników. Oferują oni dostęp do poradnictwa, programy mindfulness i elastyczne godziny pracy.

Wpływ na Pracowników:

Pracownicy Salesforce często wyrażają wdzięczność za programy, które koncentrują się na ich zdrowiu psychicznym, co przekłada się na lepszą jakość pracy i mniejsze wypalenie zawodowe.

Wywiad z Pracownikiem:

Jeden z pracowników Salesforce wspomniał, że dostęp do wsparcia psychicznego i programów mindfulness miał dla niego ogromne znaczenie w radzeniu sobie ze stresem w pracy.

Te studia przypadków pokazują, że corporate wellness może przybrać różne formy i być dostosowany do specyficznych potrzeb firmy oraz jej pracowników. Wspólnym mianownikiem jest jednak zrozumienie, że inwestycja w dobrostan pracowników przynosi korzyści zarówno dla nich samych, jak i dla całej organizacji. Firmy, które skutecznie wdrożyły programy wellness, doświadczają zwiększonej produktywności, lepszego morale i większego zaangażowania pracowników, co w długoterminowej perspektywie przekłada się na ich sukces na rynku.

Przyszłość Corporate Wellness

W miarę jak świat biznesu ewoluuje, tak samo rozwijają się programy corporate wellness. Przyszłość tych programów wydaje się być obiecująca, z nowymi trendami i innowacjami, które kształtują sposób, w jaki organizacje podchodzą do zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników. Nowe technologie odgrywają kluczową rolę w tej ewolucji, umożliwiając bardziej spersonalizowane i efektywne podejścia do wellness.

Trendy i Prognozy

 • Personalizacja Programów Wellness: W przyszłości można spodziewać się wzrostu personalizacji w programach wellness. Programy te będą coraz bardziej dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników, uwzględniając różnorodność i unikalność każdej osoby.
 • Wellness jako część strategii CSR (Corporate Social Responsibility): Programy wellness będą coraz częściej traktowane jako element strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, pokazując zobowiązanie firm do dbania o swoich pracowników.
 • Rozwój technologii noszonych: Urządzenia noszone, takie jak smartwatche i fitness trackery, będą coraz szerzej wykorzystywane do monitorowania zdrowia pracowników i dostarczania spersonalizowanych informacji zdrowotnych.

 • Zwiększone wykorzystanie danych i analityki: Firmy będą korzystać z zaawansowanych narzędzi analitycznych, aby mierzyć skuteczność programów wellness i dostosowywać je do potrzeb pracowników.

 • Zintegrowane podejście do zdrowia: Programy wellness będą coraz bardziej integrować zdrowie fizyczne, psychiczne, emocjonalne i społeczne, oferując holistyczne podejście do dobrostanu. BIO-HACKING jest coraz szerzej stosowany w naszym codziennym funkcjonowaniu.


Wpływ Nowych Technologii

 • Technologie noszone i aplikacje zdrowotne: Urządzenia noszone i aplikacje zdrowotne umożliwiają zbieranie danych o aktywności fizycznej, jakości snu, nawykach żywieniowych i poziomie stresu. Te informacje mogą być wykorzystane do tworzenia spersonalizowanych programów wellness, które lepiej odpowiadają na potrzeby poszczególnych pracowników. Doskonałym przykładem jak wygląda zastosowanie tego typu urządzeń są produkty Centropix czyli Aplikator pola elektromagnetycznego KLOUD, urządzenie wielofunkcyjne COCOON chroniące nas międzyinnymi przed szkodliwym wpływem e-smog czy też prawdopodobnie najmniejszy PEMF na świeci czyli BUBBLE łączący w sobie wszelkie zalety KLOUD i COCOON.
 • Telemedycyna i zdalne konsultacje zdrowotne: Rozwój telemedycyny pozwoli pracownikom na łatwiejszy dostęp do profesjonalnej opieki zdrowotnej, co jest szczególnie ważne w kontekście zdrowia psychicznego i emocjonalnego.
 • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość: VR (Virtual Reality) i AR (Augmented Reality) mogą być wykorzystywane do tworzenia wciągających i angażujących doświadczeń wellness, takich jak medytacja VR, wirtualne zajęcia fitness czy interaktywne warsztaty zdrowotne.

 • Platformy wellness oparte na AI: Sztuczna inteligencja (AI) umożliwia tworzenie bardziej zaawansowanych i interaktywnych platform wellness. AI może analizować dane zdrowotne pracowników i dostarczać rekomendacje oraz porady zdrowotne w czasie rzeczywistym.


Przyszłość corporate wellness wydaje się być dynamiczna i obiecująca. Wraz z rozwojem nowych technologii i trendów, programy wellness będą coraz bardziej spersonalizowane, skuteczne i zintegrowane. Firmy, które będą w stanie dostosować się do tych zmian i zainwestować w zdrowie i dobrostan swoich pracowników, nie tylko poprawią jakość życia swoich pracowników, ale także zbudują silniejszą i bardziej wydajną organizację. W dobie globalnej konkurencji i ciągłych zmian, corporate wellness staje się nie tyle opcją, co koniecznością dla nowoczesnych, odpowiedzialnych firm.

biohacking-new-holistic-balance

W tym artykule przyjrzeliśmy się różnorodnym aspektom corporate wellness, pokazując, jak te programy przekształciły współczesne miejsce pracy. Od ich początków w latach 70. XX wieku, programy wellness ewoluowały z prostych inicjatyw zdrowotnych do kompleksowych strategii obejmujących zdrowie fizyczne, psychiczne, emocjonalne i społeczne pracowników. Przykłady firm takich jak Google, Johnson & Johnson, Zappos, Centropix i Salesforce ilustrują, jak różnorodne i skuteczne mogą być te programy.

Korzyści płynące z programów corporate wellness są wielowymiarowe, obejmując zarówno pracowników, jak i pracodawców. Dla pracowników, programy te poprawiają zdrowie, samopoczucie i ogólną jakość życia. Dla pracodawców, przynoszą zwiększoną produktywność, mniejszą absencję i lepsze morale pracownicze, co przekłada się na długoterminowe korzyści biznesowe.

Patrząc w przyszłość, corporate wellness wydaje się być kluczowym elementem nowoczesnych miejsc pracy. Rozwój nowych technologii, takich jak AI, technologie noszone, VR/AR oraz telemedycyna, otwiera nowe możliwości dla personalizacji i efektywności tych programów.

Podsumowując, corporate wellness jest nie tylko trendem, ale niezbędnym elementem strategii firmowej, który odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu zdrowych, wydajnych i zaangażowanych miejsc pracy przyszłości. W dobie coraz większej świadomości na temat znaczenia zdrowia i dobrego samopoczucia, inwestycje w programy wellness stają się istotną inwestycją w kapitał ludzki i sukces organizacji.

Żródła

 1. Motshudi, Lerato. „How comprehensive are workplace wellness programmes?” Diss., University of Pretoria, 2015.
 2. Thurber, Gina C. „Supporting wellness leaders with workplace wellness initiatives in a community setting.” Virtual Press, 2006.
 3. Coles, Monica. „Impact of Smoking Cessation Education on Workplace Wellness.” ScholarWorks, 2019.
 4. Johnson, Tracey Lynn. „WorkWell.” Thesis, Virginia Tech, 2019.
 5. Sherman, Merlene T. Wellness in the workplace: How to plan, implement and evaluate a wellness program. Los Altos, CA: Crisp Publications, 1990.
 6. Spann, Scott M. „Three essays on financial wellness in the workplace.” Diss., Kansas State University, 2014
 7. https://www.ey.com/pl_pl/workforce/wellbeing-w-miejscu-pracy
 8. Randerson, Anne K. „Mindfulness, Wellness, and Spirituality in the Workplace.” In The Palgrave Handbook of Workplace Well-Being, 1–22. Cham: Springer International Publishing, 2020
 9. Raport_Activy-Przyszlosc_wellbeingu_benefitow
 10. Busum, Kristin R. Van. Five steps to a successful workplace wellness program: A RAND toolkit. Santa Monica, CA: RAND Corp., 2014